Čo je režim auta na mojom Samsung Galaxy s5?

Čo je režim auta na mojom Samsung Galaxy s5?

Čo je režim auta na mojom Samsung Galaxy s5?

najlepší phono predzosilňovač do 200

Má Android režim Nerušiť počas jazdy?

Ako vypnúť režim Nerušiť počas jazdy v systéme Android
  • Nastavenia režimu jazdy. Otvorte Nastavenia na svojom telefóne s Androidom a klepnite na Pripojené zariadenia.
  • Z nastavení Nerušiť. Prípadne môžete funkciu Nerušiť počas jazdy natrvalo zakázať aj v nastaveniach DND.
  • Používanie aplikácie Carrier.
  • Z rýchlych nastavení.

Ako prepnete telefón do režimu Nerušiť počas šoférovania?

Metóda 1: Ako zapnúť funkciu Nerušiť počas jazdy (manuálne, prostredníctvom panela upozornení vášho telefónu s Androidom) Pred nastúpením do auta prejdite na panel upozornení telefónu potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky. Funkciu aktivujete klepnutím na ikonu Nerušiť.